Aktuellt

Förstudie; Besöksutveckla Timrå 

Timrå Bygderåd har ansökt och beviljats medel hos Leader Mittland Plus  för
förstudien Besöksutveckla Timrå.
Syftet med förstudien är att identifiera behov och och förväntningar för besöksnäringen, och att utreda om gemensam marknadsföring för besöksnäringen kan få fler invånare och turister att besöka och upptäcka de olika besöksmål och upplevelser som finns i Timrå kommun.
Målet är en handlingsplan för hur nuvarande och potentiella besöksnäringsentreprenörer m fl gemensamt skulle kunna utveckla näringen. På lång sikt ska en organiserad och samordnad ”destination” bli en viktig del i marknadsföringen av Timrås besöksnäring och lyfta dess aktiviteter, besöksmål, företag/föreningar. 
Timrå Bygderåd har fått beslut om medel för en begränsad förstudie. 
Förstudien pågår med träffar och intervjuer med företagare/föreningar 
som ska redovisas augusti månad. 

Möte med Timrå kommun den 10 september för redovisning av utfall 
av förstudien. 


Ordförandeträff 24 september

Ordförandeträff för medlemsföreningar och övriga intresserade landsbygds-turism föreningar i Timrå 
24 september kl 19.00 , Rättargården Lögdö.
Se Event på facebook

Rättargården Lögdö