Förstudien Besöksutveckla Timrå

Vi i Timrå Bygderåd har precis avslutat och sammanställt en förstudie som handlar om att besöksutveckla Timrå. I förstudien har vi träffat 15 representanter från olika företag som är verksamma inom restaurang, smakupplevelser och mathantverk, boende, aktiviteter och besöksmål. Syftet med förstudien har varit att undersöka om man som företagare i Timrå vill att man ska jobba gemensamt för att marknadsföra och locka fler till att besöka Timrå och marknadsföra deras verksamheter tillsammans, och i såfall också hur man ska göra det. 

Tillsammans blir man starkare på många sätt och målet med den här förstudien är att visa att det finns ett intresse från de som driver företag i Timrå med omnejd och att man ska få till stånd ett genomförandeprojekt där det som diskuterats under förstudien kan omsättas i praktik, och leda till att fler hittar till Timrå och de upplevelser och besöksmål som finns i och runt om Timrå. 

Vill du läsa vår förstudie så finns den i PDF-format att läsa här.

Förstudie Besöksutveckla Timrå

Genomförandeprojektet är tänkt att utgå ifrån besökarens perspektiv, men givetvis vill vi att både långväga besökare, de som bor i närliggande städer och Timråborna själva ska upptäcka mer av det utbud som finns i Timrå av restauranger, aktiviteter, besöksmål och naturupplevelser.

Arbetet med förstudien har bland annat undersökt vilka värdeerbjudanden man satsar på, hur man marknadsför sig i dagsläget och verksamheternas aktiviteter bedrivs under året. I förstudien kan man också läsa lite om hur man skulle vilja arbeta i framtiden, till exempel hur man vill jobba med marknadsföring och i vilka kanaler man önskar synas. 

Vi i Timrå Bygderåd konstaterar att det finns många företagare inom besöksnäringen här i Timrå som både har och vill vidareutveckla sina verksamheter och vårt arbete fortsätter nu in i nästa fas, att skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt.

Har du frågor eller funderingar?
Hör gärna av dig till oss!
Du hittar våra kontaktuppgifter här.