Rädda Ljustorpsskolan

Timrå kommun har beställt  en konsultutredning med uppdraget att se över kostnader av den kommunala verksamheten pga den ansträngda ekonomin.
Ett av förslagen är att flytta elever från Ljustorp till Bergeforsen och att skolfastigheten
ska säljas.
Efter en stor uppslutning av boende i Ljustorp och en dialogkväll så beslutade styrande
politiker i kommunen att  skolan får bli kvar.
Vi gratulerar Ljustorp till beslutet.