Verksamhet

Vi startade Timrå Bygderåd när Leader Timråbygd gick upp i Leader Mittland Plus hösten 2015. Under Leader Timråbygds verksamhetsperiod såg vi att flera frågor var generella men att vi saknade en sammanhållande länk särskilt för ideella föreningar och företag med verksamhet inom besöksnäringen.

Syftet med föreningen är att att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter. Förutom att vara nätverkande och förmedla information ska vi också aktivt bidra till utveckling i form av att vara projektägare för landsbygdsprojekt, inom t ex Leader, som avser Timrå som helhet.

Våra första verksamhetsår har handlat om att komma igång, bygga upp kontakter, rekrytera medlemmar samt även att vara projektägare till några landsbygdsprojekt.

Vår verksamhet bygger bl.a. på ett samarbetsavtal med Timrå kommun som i nuvarande form löper till 2019-03-31.

Vi är en del av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva och har en styrelseplats i  Hela Sverige Ska Leva Västernorrland.

Projekt – – Samarbetsavtal med Timrå Kommun